Co się wydarzyło w Ogrodzie Krasińskich?

OgrodKrasinskichZapraszamy na spotkanie w sprawie budzącej ogromne emocje społeczne, a mianowicie – przebudowy Ogrodu Krasińskich. W spotkaniu weźmie udział autorka projektu tego przedsięwzięcia, Pani Barbara Kraus-Galińska. Spotykamy się o 18.00, w czwartek, 11 kwietnia, w Auli I, w gmachu Wydz. Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, przy ul. Nowoursynowskiej 159.