Wszystkie wpisy, których autorem jest MaJa

Wystawa Drzewa – szkice i rysunki

W Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu odbył sie 6 listopada 2009 wernisaż wystawy „Drzewa – szkice i rysunki”. Ekspozycja objęła kilkaset rysunków ołówkiem i piórkiem, autorstwa Jakuba Dolatowskiego i śp. Włodzimierza Senety. Zebrani wysłuchali też odczytu J. Dolatowskiego – Drzewa – ślady w krajobrazie, ślady w języku. Poznańska wystawa była pierwszym publicznym wydarzeniem, zorganizowanym przez nasze Towarzystwo.

Krajobraz Chin wczoraj i dziś

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, oddział szczeciński oraz Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, oddział szczeciński zorganizowały dwa wykłady dotyczące Chin 1. Profesor Shoufang Liu, Dyrektor Departamentu Kształtowania Krajobrazu Wiejskiego i Miejskiego prowincji Liaoning wygłosi wykład Chinese landscape from past to now; Krajobraz Chin wczoraj i dziś (w jęz. angielskim, tłumaczony); 2. Dr inż. Tomasz W. Bralewski, Katedra Nasiennictwa Ogrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wygłosi wykład Przeobrażenia krajobrazu na obszarach wiejskich w wybranych prowincjach Chin. Wykłady odbyły się 5 marca br. w Audytorium Maximum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Słowackiego 17 patronat honorowy: Urząd Marszałkowski w Szczecinie