Krajobraz Chin wczoraj i dziś

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, oddział szczeciński oraz Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, oddział szczeciński zorganizowały dwa wykłady dotyczące Chin 1. Profesor Shoufang Liu, Dyrektor Departamentu Kształtowania Krajobrazu Wiejskiego i Miejskiego prowincji Liaoning wygłosi wykład Chinese landscape from past to now; Krajobraz Chin wczoraj i dziś (w jęz. angielskim, tłumaczony); 2. Dr inż. Tomasz W. Bralewski, Katedra Nasiennictwa Ogrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wygłosi wykład Przeobrażenia krajobrazu na obszarach wiejskich w wybranych prowincjach Chin. Wykłady odbyły się 5 marca br. w Audytorium Maximum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Słowackiego 17 patronat honorowy: Urząd Marszałkowski w Szczecinie