Wszystkie wpisy, których autorem jest MaJa

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

19 – 22 września serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków do wzięcia udziału w Zjeździe PTD, któremu będzie towarzyszyć zebranie Walnego Zgromadzenia oraz konferencja naukowa wraz z sesjami terenowymi na Kaszubach i Pomorzu. Aby  więcej z Państwa mogło uczestniczyć w tym ważnym dla Towarzystwa spotkaniu, przedłużyliśmy terminy zgłoszeń:

  • zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe przyjmujemy do końca czerwca,
  • zgłoszenia posterów do 10 czerwca (tematyka poruszanych   zagadnień nie musi być ściśle związana z tematyką konferencji, musi jednak dotyczyć przedmiotu zainteresowań PTD)

Do pobrania komunikat II wraz z programem oraz karta zgłoszeń.

Pozdrawiam serdecznie!
Małgorzata Morończyk
​sekretarz PTD​

Zjazd PTD 2018 - komunikat IIZjazd PTD 2018 – komunikat II

Zjazd PTD 2018 - karta uczestnictwa Zjazd PTD 2018 – karta uczestnictwa

Zjazd PTD 2018 - Zasady pisania abstraktuZasady pisania abstraktu

Plakat: konferencja kasztanowiec Benedykt25 maja 2018 r. serdecznie zapraszamy na konferencję KASZTANOWIEC BENEDYKT – JAK CHRONIĆ, ABY NIE SZKODZIĆ, która odbędzie się w Lubiniu.

Opactwo Benedyktynów, na terenie którego rośnie unikatowy w skali kraju kasztanowiec, prowadzi szerokie konsultacje w środowisku praktyków i naukowców zajmujących się arborystyką i dendrologią, w związku z problemem zapewnienia bezpieczeństwa wiernych i turystów licznie odwiedzających klasztor, a przebywających w pobliżu drzewa. Ponieważ poglądy na postępowanie w takich sytuacjach są często rozbieżne, a arborystyka w wielu kwestiach nie zajmuje jednoznacznego stanowiska, zwróciło się do naszego Towarzystwa z prośbą o pomoc w stworzeniu możliwości konstruktywnej konfrontacji szczególnie niewyjaśnionych kwestii oraz wskazanie kierunków dalszych poszukiwań.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu!
Liczymy na wymianę doświadczeń, która zapewni znalezienie optymalnych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu, sposobu pielęgnacji i wzmocnień mechanicznych Pomnika Przyrody, rosnącego w Opactwie, które jest Pomnikiem Historii. Będzie to istotny wkład dla wypracowania rozwiązań w analogicznych przypadkach.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Szczegóły i program konferencji w załączniku!

Program konferencji

Plakat - konferencja "Kasztanowiec Benedykt"Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą najprawdopodobniej najstarszemu kasztanowcowi w Polsce, który znajduje się w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu.
Szczegółowy program spotkania wkrótce na naszej stronie oraz jak zwykle w mailach przesłanych do naszych członków.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.benedyktyni.net/kasztanowiec, gdzie znajdują się informacje o kasztanowcu oraz efekty dotychczasowych konsultacji prowadzonych w sprawie ochrony drzewa i zapewnienia bezpieczeństwa w jego otoczeniu.

Polskie Towarzystwo Botaniczne serdecznie zaprasza wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego do wzięcia udziału w konferencji poświęconej tematyce leśnych zbiorowisk zastępczych. Szczegóły w zakładce O DRZEWACH POZA PTD

Zjazd PTD 2018 - plakatIX ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA​ DENDROLOGICZNEGO

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego!

Jesienią tego roku, w dniach 19 – 22 września 2018, odbędzie się IX Zjazd naszego Towarzystwa połączony z konferencją naukową, której tematem będą Drzewa i krzewy w rekultywacji.​​​
​Serdecznie zapraszamy na Kaszuby i Pomorze! Szczegóły w komunikacie​.​

 

Zjazd PTD 2018 - komunikat IIZjazd PTD 2018 – komunikat II

Zjazd PTD 2018 - karta uczestnictwa Zjazd PTD 2018 – karta uczestnictwa

Zjazd PTD 2018 - Zasady pisania abstraktuZasady pisania abstraktu