Plakat: konferencja kasztanowiec Benedykt25 maja 2018 r. serdecznie zapraszamy na konferencję KASZTANOWIEC BENEDYKT – JAK CHRONIĆ, ABY NIE SZKODZIĆ, która odbędzie się w Lubiniu.

Opactwo Benedyktynów, na terenie którego rośnie unikatowy w skali kraju kasztanowiec, prowadzi szerokie konsultacje w środowisku praktyków i naukowców zajmujących się arborystyką i dendrologią, w związku z problemem zapewnienia bezpieczeństwa wiernych i turystów licznie odwiedzających klasztor, a przebywających w pobliżu drzewa. Ponieważ poglądy na postępowanie w takich sytuacjach są często rozbieżne, a arborystyka w wielu kwestiach nie zajmuje jednoznacznego stanowiska, zwróciło się do naszego Towarzystwa z prośbą o pomoc w stworzeniu możliwości konstruktywnej konfrontacji szczególnie niewyjaśnionych kwestii oraz wskazanie kierunków dalszych poszukiwań.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu!
Liczymy na wymianę doświadczeń, która zapewni znalezienie optymalnych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu, sposobu pielęgnacji i wzmocnień mechanicznych Pomnika Przyrody, rosnącego w Opactwie, które jest Pomnikiem Historii. Będzie to istotny wkład dla wypracowania rozwiązań w analogicznych przypadkach.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Szczegóły i program konferencji w załączniku!

Program konferencji