Wszystkie wpisy, których autorem jest R W

Uprzejmie informujemy, że prawidłowej odpowiedzi na fotozagadkę dendrologiczną zamieszczoną w zeszycie 9 Wiadomości Dendrologicznych udzielił Pan Lesław Rachwał. Fotografia wykonana przez Hannę Grzeszczak-Nowak przedstawia głożynę pospolitą (tzw. daktyle chińskie) Ziziphus jujuba Mill. Zwycięzcy konkursu serdecznie gratulujemy i przesyłamy nagrodę książkową – Dendrologię (Seneta W., Dolatowski J., Zieliński J. 2021)

W dniu 3 listopada br. Uchwałą nr XLIII/1204/22 Rady Miasta Szczecin ustanowiono pomnik przyrody drzewo cisa pospolitego o obwodach pni 55, 47, 35 i 33 cm oraz wysokości 6,5 m. Ekspertyzę na podstawie której podjęto uchwałę opracowało Polskie Towarzystwo Dendrologiczne.

W tych dniach wspominamy osoby które odeszły od nas na zawsze – członków Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, jak też Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w tym również zmarłego w dniu 19 sierpnia 2022 roku profesora Aleksandra Łukasiewicza.

Profesor Aleksander Łukasiewicz był od dziesięcioleci związany z szeroko pojętym środowiskiem polskich dendrologów, specjalistów w zakresie terenów zieleni, twórców
i zarządców ogrodów botanicznych. Zawsze bardzo chętnie dzielił się z nami swoją ogromną wiedzą przyrodniczą oraz doświadczeniami praktycznymi w zakresie uprawy i aklimatyzacji roślin drzewiastych i bylin. Aktywnie dyskutował na spotkaniach, zjazdach, konferencjach, zawsze zapraszając do poznańskiego Ogrodu Botanicznego, który ukształtował, poświęcając lata swojej intensywnej twórczej pracy. W osobie Pana Profesora pożegnaliśmy wybitnego
i cenionego specjalistę z zakresu ogrodnictwa i biologii roślin, niestrudzonego propagatora tworzenia ogrodów botanicznych i rozwoju zieleni miejskiej.

Poniżej przedstawiamy krótki biogram prof. Aleksandra Łukasiewicza

Urodził się 12 lipca 1924 roku w Dąbrowicy koło Lublina, ukończył Gimnazjum Ogrodnicze w Kiljanach, po czym rozpoczął studia na Uniwersytecie w Lublinie, aby kontynuować je
w Poznaniu. Na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego w 1952 roku uzyskał stopień magistra inż. nauk rolniczych, a następnie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym – magistra botaniki. W kolejnych latach uzyskał stopnie: 1960 – doktor, 1967 – docent, 1975 – profesor nadzwyczajny, 1982 – profesor zwyczajny.

Od 1951 roku był asystentem w Ogrodzie Botanicznym, od 1954 roku starszym asystentem,
w latach 1955-1968 – adiunktem. W latach 1968-1982 był kierownikiem a od 1982-2000 dyrektorem Ogrodu. Od 1956 roku był członkiem PTB, w latach 1967-1972 był członkiem Zarządu Oddziału Poznańskiego. Od 1962 roku był członkiem Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Od 1973 roku był przewodniczącym Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN. Od 1975 roku był członkiem Komitetu Botaniki PAN. Był członkiem Rad Naukowych: Ogrodu Botanicznego
w Powsinie (od 1975 roku), Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku (od 1980 roku).
W latach 1978-1991 był redaktorem Biuletynu Ogrodów Botanicznych.

Wielokrotnie nagradzany przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1964-1970), przez Rektorów UAM (1971-2000). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis, Odznaką Honorową Miasta Poznania, Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1975), Medalem Zasłużonego Nauczyciela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1986).