W związku ze zbliżającą się setną rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Zarząd Główny powziął decyzję, że jedną z form uświetnienia rocznicy będzie wydanie albumu rocznicowego o roboczym tytule „POLSKIE DĘBY – Sto dębów na stulecie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego”.

Uchwałą Nr 6/2023 z dnia 28 marca br. Zarząd Główny, powołał Komitet Redakcyjny Albumu, którego zadaniem będzie organizacja prac związanych z przygotowaniem i wydaniem albumu.

Skład Komitetu Redakcyjnego:

  1. Krzysztof Borkowski – przewodniczący Komitetu Redakcyjnego;
  2. Marek Maciantowicz – przewodniczący Sekcji Drzew Pomnikowych PTD;
  3. Mariola Truchan – redaktor wydawnictw PTD;
  4. Dominik Tomaszewski – redaktor Rocznika Dendrologicznego, Instytut Dendrologii PAN;
  5. Jacek Borowski – przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTD;
  6. Mateusz Korbik – przewodniczący Rady Młodych Dendrologów, Oddział Warszawski PTD;
  7. Zbigniew Sobisz – wiceprezes PTD;
  8. Piotr Banaszczak – przewodniczący Sekcji Ogrodów Botanicznych PTD.

W możliwie najszybszym terminie Komitet Redakcyjny przedstawi Zarządowi projekt albumu oraz sposób jego realizacji wraz z terminarzem. Po uzyskaniu aprobaty Zarządu Głównego, Komitet Redakcyjny ogłosi na stronie internetowej projekt albumu, zasady i harmonogram prac związanych z realizacją projektu.

Prezes PTD

Marcin Kubus