Rocznik PTD vol. 7

Losy siódmego zeszytu Rocznika – pdf

JÓZEF MĄDALSKI – Godne ochrony stare drzewa w powiecie Rudeckim koło Lwowa –
On some old trees worthy of protection in district Rudki near Lwów – pdf

JÓZEF MĄDALSKI – Materiały do występowania rodzaju Viscum L. w Polsce. I –
Materials to the knowledge of the occurency of the genus Viscum L. in Poland. I  – pdf

ROMAN KOBENDZA – Drzewa i krzewy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie –
Arbres et arbustes du Jardin Botanique de l’Université J. Piłsudski à Varsovie  – pdf

ROMAN KOBENDZA – Szkice dendrologiczne –
Esquisses dendrologiques  – pdf