Skarbnik PTD gorąco prosi o podawanie, przy przelewaniu składek członkowskich, następujących informacji:

  • jakiej osoby są to składki,
  • jakiego okresu dotyczy wpłata,
  • jakiego rodzaju jest to składka (zwykła, emerycka/uczniowska, ze wspólnego gospodarstwa, członka wspierającego)