Album
„POLSKIE DĘBY. 100 dębów na stulecie
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego”.

Konkurs „100 DĘBÓW”.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
uprzejmie informuję, że w regulaminie konkursu„100 DĘBÓW”. wprowadzone zostały dwie ważne zmiany.

1. Przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń.
2. Zmienione zostały kryteria doboru zdjęć.

Zgłoszenia konkursowe można wysyłać
do 15 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje nt. zmian można znaleźć
na stronach PTD i Sekcji Drzew Pomnikowych
www.sdpptd.pl zakładka „Album Polskie dęby

07 stycznia 2024 r.
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Krzysztof Borkowski