Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Informujemy wszystkich zainteresowanych Konkursem „100 dębów”,
że dokonaliśmy kilku zmian w Regulaminie Konkursu i w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                            Zmiany mają za cel zwiększenie możliwości uczestników Konkursu
oraz ułatwienie zgłaszania dębów. Zmiany zostały zaakceptowane przez Zarząd Towarzystwa.

Zmodyfikowany Regulamin i formularz można pobrać na stronie Sekcji Drzew Pomnikowych PTD  www.sdpptd.pl  zakładka: Aktualności > Album „Polskie dęby”.

Komitet Redakcyjny Albumu