Jako współorganizatorzy wydarzenia informujemy i zapraszamy na konferencję pt. „Szczecińskie standardy zieleni w praktyce”. Podczas konferencji omawiane będą m.in. efekty wdrożenia, po 2-latach funkcjonowania, opracowanych przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin.

Zarząd Główny PTD

 

PROGRAM KONFERENCJI.pdf

SZCZECIŃSKIE STANDARDY ZIELENI w PRAKTYCE.pdf