W dniu 3 listopada br. Uchwałą nr XLIII/1204/22 Rady Miasta Szczecin ustanowiono pomnik przyrody drzewo cisa pospolitego o obwodach pni 55, 47, 35 i 33 cm oraz wysokości 6,5 m. Ekspertyzę na podstawie której podjęto uchwałę opracowało Polskie Towarzystwo Dendrologiczne.