Informujemy, że w zakładce „X Zjazd PTD” zamieszczono
Komunikat II oraz program zjazdu.
organizatorzy