Na prośbę mieszkańców gminy Moryń oraz miłośników tego cennego krajobrazowo i turystycznie regionu Pomorza Zachodniego Polskie Towarzystwo Dendrologiczne interweniowało w sprawie planowanej w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 125 wycinki alei lipowej w Bielinie. W piśmie skierowanym do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyraziliśmy stanowczy sprzeciw wobec zamiaru usunięcia tak istotnego dla regionu zabytku dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Przedmiotowa aleja z lipy szerokolistnej, z niewielką domieszką innych gatunków drzew łącząca „średniowieczną perełkę” Moryń i Wierzchlas (przebiegająca przez miejscowość Bielin) zbudowana jest z 3-rzędów drzew, co stanowi dużą rzadkość. Deklarowaliśmy merytoryczną pomoc w pracach nad przyrodniczo-technologicznymi rozwiązaniami, zapewniającymi ochronę drzew alejowych w procesie modernizacji drogi. W odpowiedzi pisemnej otrzymanej z Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego poinformowano nas, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, biorąc pod uwagę argumenty o cennym i unikatowym charakterze alei lipowej w Bielinie, podjął decyzję o zachowaniu alei lipowych na obu wjazdach do tej miejscowości. Jest to sukces wielu osób zaangażowanych w ochronę alei przydrożnych, w tym aktywnego komitetu ochrony alei z gminy Moryń, władz samorządowych województwa zachodniopomorskiego podejmujących w ten sposób rzeczywiste działania proekologiczne, oraz także Naszego towarzystwa w zakresie działalności statutowej.

 

Trójrzędowa aleja lipowa przy drodze Moryń-Bielin-Wierzchlas

 

Schemat rozmieszczenia drzew w alei na odcinku Moryń-Bielin-Wierzchlas