Spotkaniu Sekcji Drzew Miejskich PTD

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować o spotkaniu Sekcji Drzew Miejskich PTD, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2011 r. (środa), o godzinie 16.30 w sali B. Hryniewieckiego w budynku Ogrodu Botanicznego UW przy Al. Ujazdowskich 4 w Warszawie.
Na spotkaniu pani Jolanta Więsyk przedstawi nam prezentację zdjęć dotyczących kolizji drzew z pracami budowlanymi, zaczerpnięte z wieloletniej praktyki.
Pani dr inż. Marzena Suchocka zaprezentuje Państwu część swoich badań i wniosków w zakresie oceny długoterminowego wpływu prac budowlanych na żywotność drzew.
Zaprezentowane zostaną również alternatywne metody wymiany gleby w systemach korzeniowych dużych drzew w miastach i sadzenie drzew w podłożach strukturalnych stosowanych na ubogich i zasolonych stanowiskach w krajach Europy Północnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!