Krótkie sprawozdanie ze spotkania w sprawie alei w Zamartem

DSCF5179Spotkanie w Zamartem odbyło się z inicjatywy pana Krzysztofa Dziekana, 15 września 2011 roku. Lekarz medycyny Krzysztof Dziekan jest działaczem społecznym, któremu szczególnie bliski jest los zabytkowej alei dębowej w Zamartem. Spotkanie odbyło się na terenie miejscowej szkoły podstawowej. Obok organizatora wzięli w nim udział mieszkańcy wsi (około 25 osób), radni powiatu Sępoleńskiego i gminy Kamień Krajeński, burmistrz Kamienia Krajeńskiego, pani sołtys Zamartego i miejscowy nadleśniczy; zaproszono też rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, dr. Krzysztofa Kannenberga, z trzema osobami towarzyszącymi (pracownikami uczelni) i nas – Piotra Krasińskiego i Jacka Borowskiego, jako przedstawicieli PTD. W trakcie spotkania omawiano możliwości powołania w Zamartem Parku Kulturowego, którego główną atrakcją, obok kościoła i klasztoru bernardynów (obecnie karmelitów bosych) oraz barokowego pałacu, jest, ustanowiona pomnikiem przyrody, zabytkowa aleja dębowa. W trakcie spotkania J. Borowski zabierał kilkukrotnie głos, podkreślając przyrodnicze i krajobrazowe walory alei oraz jej znaczenie dla przyszłego, planowanego parku kulturowego. Duże znaczenie dla idei ochrony alei miały słowa rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Mamy nadzieję, że nasza obecność, jako przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, i nasze wypowiedzi przyczynią się do uświadomienia mieszkańcom i władzom samorządowym jak ważny obiekt przyrodniczy znajduje się na ich terenie. Sądzę, że nasze zaangażowanie będzie w dalszym ciągu konieczne. Poza obecnością na zebraniu w Zamartem, poprzedzonym wysłaniem przez PTD oficjalnego pisma do burmistrza Kamienia Krajeńskiego na temat alei, potrzebne będą bardziej zdecydowane działania, które spowodują respektowanie wszystkich zaleceń, związanych z ochroną tego naprawdę niezwykłego pomnika przyrody. Oczywiście wraz z Piotrem Krasińskim, doktorem Krzysztofem Dziekanem i panią Zofią Myck (córką poprzedniego dyrektora Zakładu Hodowli Ziemniaka, pana Niegolewskiego) obejrzeliśmy ponaddwukilometrową aleję i wspaniały pomnikowy dąb rosnący nieopodal Zamartego. Na wieczornym spotkaniu nawiązaliśmy bardzo miłe kontakty z rektorem i pracownikami Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Wystąpiliśmy (pomysł Piotra Krasińskiego) z propozycją napisania przez Zofię Myck artykułu na temat alei do jednego z naszych pism. Poza tym zobaczyliśmy park-arboretum, należący do członkini naszego towarzystwa, pani Janiny Grzmiel w Tucholi. Ta wspaniała osoba pokazuje, jak można stworzyć wartościową kolekcję, dysponując niewielkimi środkami – dziękujemy za gościnne przyjęcie jej i synowi Piotrowi. Odwiedziliśmy też rezerwat cisów imienia Leona Wyczółkowskiego – naprawdę warto zobaczyć kilkusetletnie cisy na naturalnym stanowisku. Bardzo dziękujemy Panu doktorowi Krzysztofowi Dziekanowi i Pani Zofii Myck z niezwykle miłe przyjęcie i gościnę.

Jacek Borowski