Za nami udana III Konferencja Szkoleniowa „Drzewo jako siedlisko chronionej flory oraz wybrane aspekty ustawy o ochronie przyrody”, która odbyła się 24 maja w Szczecinie. W spotkaniu wzięło udział blisko 70 uczestników. Mając nadzieję na kolejne edycje konferencji szkoleniowej serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim współorganizatorom szkolenia, w tym szczególnie Zarządowi Oddziału Szczecińskiego PTD.

W galerii znajdziecie Państwo fotografie, a w zakładce Oddział Szczeciński relację z tego wydarzenia.

W imieniu Zarządu PTD,
Prezes Marcin Kubus