Wykład - Kto mieszka w drzewach

Sekcja Drzewa Miejskie zaprasza na wykład pt.: „Kto mieszka w drzewach i dlaczego jest pod ochroną?”

Prelegentem będzie Radosław Urban, doświadczony przyrodnik, specjalista ds. nadzoru przyrodniczego, inspektor nadzoru terenów zieleni, który opowie o życiu organizmów chronionych. 
Prelegent prowadzi nadzór przyrodniczy przy realizacjach inwestycji liniowych, hydrotechnicznych, melioracji wodnych, termomodernizacji budynków itp. Ma również doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych, kompensacji, zabiegów minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko, prowadzeniu spraw dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz przenoszenia gatunków chronionych.
Na wykładzie opowie o fascynującym związku gatunków chronionych z drzewami.