Seminarium w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach

W dniu 25 października br. w ramach współpracy Ogród Dendrologicznego w Przelewicach i Gminy Przelewice z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz Oddziałem Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego odbyło się seminarium p.n. „Przelewice – edukacyjne ogrody zieleni”. Spotkanie to było elementem projektu realizowanego przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i mającego za zadanie wykreowanie Ogrodu i jego otoczenia, jako miejsca związanego z edukacją przyrodniczą, a szczególnie z upowszechnianiem wiedzy o roślinach drzewiastych. Prelegentami seminarium byli członkowie Naszego Towarzystwa: Katarzyna Misiak (Botaniczne Centrum Badawczo-Wdrożeniowe w Przelewicach) Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Marcin Kubus, Grzegorz Nowak i Małgorzata Nowakowska (Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni ZUT w Szczecinie), którzy przedstawili przelewickie kolekcje: róż, roślin wrzosowatych, magnolii, pnączy, dereni oraz symbol ogrodu – dawidię chińską odm. Vilmorina. W seminarium uczestniczyło łącznie 40 osób, wśród których m.in. byli: przedstawiciele zachodniopomorskich samorządów gminnych i powiatowych (m.in. Pyrzyc, Lipian, Barlinka, Polic, Świnoujścia), Ligi Ochrony Przyrody Okręg Szczeciński, uczniowie i nauczyciele szkół średnich z Pyrzyc. Omówiono poszczególne gatunki i grupy roślin, ich cechy, wzrost i rozwój w przelewickim arboretum, wymagania siedliskowe i uprawowe. W ogrodzie zwrócono uwagę na bardzo efektownie przebarwiające się w tym roku drzewa i krzewy oraz te mające dekoracyjne owoce. Seminarium było okazją do przedstawienia działalności Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i, jak się okazało, pozyskania nowych członków ze Świnoujścia.

Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
Marcin Kubus