Z ogromnym żalem zawiadamiamy, iż 22 marca 2015 roku zmarła Zofia Tumiłowicz.
Od dawna była członkiem sekcji dendrologicznej PTB, a potem – naszego Towarzystwa. Całym sercem oddana sprawom lasu i drzew.
Cześć Jej Pamięci !

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 marca w kościele w Rogowie, skąd nastąpi wyprowadzenie na cmentarz parafialny.
Łączymy się w bólu z Profesorem Jerzym Tumiłowiczem.
W imieniu członków i zarządu –
prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego