Zostań członkiem

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego?

Członkiem PTD może być każda osoba pełnoletnia, która zajmuje lub interesuje się drzewami, krzewami lub bylinami. Aby zostać członkiem Towarzystwa, należy pobrać i wypełnić formularz, umieszczony w zakładce „Do pobrania” i odesłać podpisany formularz na adres ptd@ptd.pl lub adres Sekretariatu PTD.

W formularzu jest m.in. rubryka „Członkowie wprowadzający”, prosimy się jednak nie martwić, gdy nie znacie Państwo nikogo z PTD, kto mógłby Państwa do Towarzystwa wprowadzić i rekomendować. W takim przypadku prosimy nie wypełniać tej rubryki, a z naszej strony – oczekujemy tylko kilku zdań, przysłanych pocztą na adres Sekretariatu lub mejlem (na adres ptd@ptd.pl), o Państwa zainteresowaniach, dokonaniach lub planach związanych z dendrologią.

Niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku o członkostwo wyślemy na Państwa adres naszą decyzję oraz dalsze informacje.

Jak zostać członkiem wspierającym Polskie Towarzystwo Dendrologiczne?

Członkowie wspierający to instytucje, firmy lub osoby prywatne, które zechcą wesprzeć funkcjonowanie naszego Towarzystwa odpowiednio wysoką składką roczną. Członkowie wspierający mogą posługiwać się znakiem PTD oraz powoływać na członkostwo w Towarzystwie we wszelkich materiałach reklamowych, na swoich stronach internetowych itp.

Firmę-członka wspierającego reprezentuje wskazana osoba fizyczna, która – oczywiście bez wnoszenia jakichkolwiek składek czy opłat – ma wszelkie prawa członka zwyczajnego PTD.

Żeby zostać członkiem wspierającym, wystarczy wypełnić formularz umieszczony w zakładce „Do pobrania” i odesłać podpisany formularz na adres ptd@ptd.pl lub na adres Sekretariatu PTD. Niezwłocznie po otrzymaniu Państwa deklaracji prześlemy pocztą decyzję o przyjęciu Państwa w poczet członków wspierających wraz prośbą o uiszczenie rocznej składki, w deklarowanej przez Państwa wysokości.

Wysokość składek rocznych

  • Członkowie zwyczajni – 100 zł
  • Członkowie zwyczajni – emeryci oraz wszyscy uczący się – 50 zł
  • członkowie zwyczajni, prowadzący wspólne gospodarstwo domowe (za jeden, wspólny komplet wydawnictw!) – 150 zł
  • Członkowie wspierający – co najmniej 500 zł

W przypadku chęci przystąpienia do PTD, prosimy o pobranie formularza z zakładki „Do pobrania” i odesłanie podpisanego formularza na adres ptd@ptd.pl lub na adres Sekretariatu PTD tradycyjną drogą pocztową.