Wszystkie wpisy, których autorem jest MaJa

Odpowiedź Ministerstwa ws. Puszczy BiałowieskiejOtrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo skierowane do Pani Prezes Rady Ministrów Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Beaty Szydło. Poniżej skan odpowiedzi udzielonej przez pełnomocnika Ministra d/s Puszczy Białowieskiej, Andrzeja Antoniego Koniecznego działającego z upoważnienia Ministra Środowiska.

Wystosowanie przez Zarząd PTD pisma do rządu RP spowodowało zaproszenie prezesa naszego Towarzystwa do uczestnictwa w konferencji zorganizowanej przez Ministra Środowiska, która odbyła się w Warszawie i Białowieży w dniach 12 i 13 marca 2016 roku.

Informuję, że w dniu 17.03 został wybrany nowy Zarząd
Wielkopolskiego Oddziału PTD w składzie:
przewodniczący: Władysław Danielewicz
wiceprzewodniczący: Tomasz Bojarczuk
skarbnik: Bartosz Byczkowski
członek zarządu: Marcin Kolasiński
członek zarządu: Joanna Bykowska

oraz Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Oddziału PTD w składzie:
przewodnicząca: Ewa Jerzak
członek Mieczysław Czekalski
członek: Jacek Sikorski

Zimowe osłonyOddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego serdecznie zaprasza na wykład pani Agnieszki Szulc – Naczelnika Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu – “Zimowe osłony poznańskiej zieleni przyulicznej”.

Wykład odbędzie się 17 marca o godz. 16.00
w sali dydaktycznej Katedry Botaniki Leśnej,
ul. Wojska Polskiego 71 D.

Po wykładzie odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze wszystkich członków Wielkopolskiego Oddziału PTD.

Nekrolog - Prof. HerezniakSzanowni Państwo, z głębokim żalem przekazujemy informację o śmierci Profesora Janusza Hereźniaka.

Systemy antykompresyjneSerdecznie zapraszamy na spotkanie Sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, w środę 9 marca w SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej . Tematem spotkania będą systemy antykompresyjne i podłoża strukturalne stosowane do sadzenia drzew w trudnych warunkach siedliskowych. Wykład na ten temat wygłosi przewodnicząca sekcji – pani dr inż. Marzena Suchocka.

Poniżej tekst listu wysłanego przez zarząd PTD do Pani Prezes Rady Ministrów Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Polskiej,
Beaty Szydło

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne wyraża najgłębsze zaniepokojenie doniesieniami o zamiarze prowadzenia w Puszczy Białowieskiej cięć sanitarnych na ogromną skalę.
Puszcza Białowieska nie jest w całości lasem gospodarczym, plantacją, źródłem drewna i dochodów. Jest czymś, niezwykłym w skali Europy i świata – ostatnim, jedynym na niżu europejskim lasem pierwotnym, któremu należy się bezwzględna ochrona, dbałość i cześć. Wiedzieli o tym i ze wszystkich sił walczyli o jej trwanie, wbrew zagrożeniom podobnym jak te, które pojawiają się dzisiaj, uczeni polscy tej miary, co profesorowie Władysław Szafer i Józef Paczoski.
Stosunek do Puszczy Białowieskiej określa charakter naszego podejścia do dziedzictwa narodowej kultury i natury, jest probierzem obecności w sferze najgłębszych wartości duchowych ludzkości.
Przyszłym pokoleniom zostawmy raczej powiększony obszar Puszczy Białowieskiej pod ochroną, niż spowodujmy jej wykreślenie z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo właśnie do tego może doprowadzić nadmierna wycinka drzew w obszarach, w których zadeklarowaliśmy, że jej nie będzie.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Prezes PTD dr hab. Jacek Borowski