Wycieczka

Szanowni Państwo, kończy się czas urlopowo-wakacyjny i rozpoczynamy nowy sezon naszych dendrologicznych spotkań. 6 października (sobota) organizujemy, dawno już zapowiedzianą, wycieczkę po prywatnym arboretum prof. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie na adres ptd@ptd.pl do 24 września. Liczba uczestników jest ograniczona. Aby ułatwić Państwu dojazd planujemy wynająć autobus z Krakowa do Lusławic, a koszt wycieczki zależy od kosztu przejazdu. Dalsze szczegóły będziemy przekazywać osobom zainteresowanym wycieczką.

Małgorzata Pstrągowska

Zjazd PTD

6-8 września odbył się w Szczecinie bardzo udany Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, połączony z konferencją naukową Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenburgii. Zjazd rozpoczął się wykładami o walorach przyrodniczych regionu, o badaniach prowadzonych w Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde i o problemach ochrony różnorodności w pracy dendrologów, oraz sesją posterową. Zjazdowi i konferencji towarzyszył bardzo bogaty program terenowy. Zwiedzaliśmy Arboretum w Glinnej wraz z Puszczą Bukową pod Szczecinem, Ogród Botaniczno-Leśny w Eberswalde, leśne powierzchnie doświadczalne zakładane swego czasu przez prof. Schwappacha i młode arboretum leśne w Mieszkowicach. Ważną częścią wycieczek terenowych były obszary chronione – rezerwaty Plagefenn, Bielinek, Wrzosowiska Cedyńskie i Dąbrowa Krzymowska. Wrażenie na uczestnikach zrobił rejs statkiem po kanale Odra-Hawela, a w szczególności potężna podnośnia statków w Niederfinow, z której, będąc na statku, mogliśmy patrzeć z góry na wysokie drzewa, rosnące u podnóża podnośni! Zwieńczeniem Zjazdu było uroczyste odsłonięcie dwu tablic informacyjnych, opatrzonych znakiem PTD, przy największym w Polsce platanie klonolistnym „Olbrzymie” w Chojnie i przy mamutowcu olbrzymim w Brwicach.
Zapraszamy do Galerii

Piotr Sikorski

zniczHChylarecki
fot. Paweł Pukacki

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 15 sierpnia członka honorowego PTD, doc. dr. hab. Henryka Chylareckiego. Czeœść Jego pamięci!

Kwitnące Magnolie

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę dendrologiczna do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie.
Kolekcję magnolii zaprezentuje nam Pani Agnieszka Kościelak, Kurator Kolekcji Dendrologicznej. Spotykamy się w sobotę 28 kwietnia o godzinie 11.00 przy wejściu służbowym do Ogrodu (między wejściem głównym a sklepem ogrodniczym).