Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTD

Uprzejmie powiadamiamy, że w dniu 11 czerwca 2011 roku odbędzie się w Rogowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Celem spotkania jest nadanie członkostwa honorowego zasłużonym dendrologom.

Spotkaniu Sekcji Drzew Miejskich PTD

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować o spotkaniu Sekcji Drzew Miejskich PTD, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2011 r. (środa), o godzinie 16.30 w sali B. Hryniewieckiego w budynku Ogrodu Botanicznego UW przy Al. Ujazdowskich 4 w Warszawie.
Na spotkaniu pani Jolanta Więsyk przedstawi nam prezentację zdjęć dotyczących kolizji drzew z pracami budowlanymi, zaczerpnięte z wieloletniej praktyki.
Pani dr inż. Marzena Suchocka zaprezentuje Państwu część swoich badań i wniosków w zakresie oceny długoterminowego wpływu prac budowlanych na żywotność drzew.
Zaprezentowane zostaną również alternatywne metody wymiany gleby w systemach korzeniowych dużych drzew w miastach i sadzenie drzew w podłożach strukturalnych stosowanych na ubogich i zasolonych stanowiskach w krajach Europy Północnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Wybrano zarząd Sekcji Drzew Miejskich PTD

Miło nam poinformować Państwa, że został wybrany zarząd Sekcji Drzew Miejskich PTD. Skład zarządu:

  • Marzena Suchocka – przewodnicząca
  • Kamila Nowocin – wiceprzewodnicząca
  • Iga Kołodziej – sekretarz
  • Adam Młynik – członek

Oficjalne powołanie Sekcji Drzew Miejskich PTD

Miło nam poinformować Państwa, że powołana została oficjalnie Sekcja Drzew Miejskich PTD, zajmująca się drzewami, krzewami, pnączami i bylinami w terenach zurbanizownaych oraz szeroko pojętą problematyką zastosowania ich w zieleni miejskiej.
Wszystkich zainteresowanych przynależnością do Sekcji Drzew Miejskich, prosimy o kontakt z sekretariatem PTD.

Wyjazd dendrologiczny Parki i obiekty dendrologiczne Pomorza Przedniego

Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego zaprasza na wyjazd dendrologiczny Parki i obiekty dendrologiczne Pomorza Przedniego, który odbędzie się 4 czerwca br. Wyjeżdżamy o godz. 8.00 przed budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 17.
W programie m.in. wizyta w kilku ciekawych parkach podworskich, historycznej wyłuszczarni nasion w Jaztnick, ogrodzie w Christiansbergu (opisanym w naszym pierwszym biuletynie dendrologicznym) i in. atrakcje. Koszt wyjazdu 60 zł + 10 euro. Dla osób spoza Szczecina istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Asystenckim.
Rezerwacje i informacje szczegółowe proszę kierować na adres: marcin.kubus@zut.edu.pl
Marcin Kubus
Szczeciński Oddział PTD