zniczHChylarecki
fot. Paweł Pukacki

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 15 sierpnia członka honorowego PTD, doc. dr. hab. Henryka Chylareckiego. Czeœść Jego pamięci!

Kwitnące Magnolie

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę dendrologiczna do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie.
Kolekcję magnolii zaprezentuje nam Pani Agnieszka Kościelak, Kurator Kolekcji Dendrologicznej. Spotykamy się w sobotę 28 kwietnia o godzinie 11.00 przy wejściu służbowym do Ogrodu (między wejściem głównym a sklepem ogrodniczym).

I Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Drzewnej

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło patronatem honorowym I Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Drzewnej organizowane przez Federację Arborystów Polskich. Zawody odbędą się w dniach 21-20 kwietnia 2012 w Słupsku. Poprzedza je (19 i 20 kwietnia) konferencja zawodowa Pozytywne praktyki w pielęgnacji i ochronie drzew.
Więcej informacji na stronie arborysta.org

Małgorzata Pstrągowska

Spotkanie Sekcji Drzew Miejskich PTD

15 marca 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, na którym z ogromną przyjemnością zaprezentowałam WYBRANE PROBLEMY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM MIEJSKIM Na spotkaniu przedstawione zostały praktyczne zagadnienia i problemy związane z aspektami prawnymi gospodarki drzewostanem miejskim oraz kwestie prawne związane z uszkodzeniami drzew i utratą ich wartości, jak również problemy dotyczące zakresu zabiegów dozwolonych w koronach. Zagadnienia te – ważne, chociażby w kontekście minimalizowania zagrożeń powodowanych przez drzewa, wzbudziły burzliwą dyskusję wśród obecnych. Na wykładzie omówione zostały również prawny kontekst związany z uszkodzeniami, jakim podlegają drzewa na placu budowy. Poruszony został temat opłat za usuwanie drzew oraz możliwości ich naliczania i ściągania, jak również kary i problemy związane z ich zasądzaniem, a szczególnie problem „zachowania żywotności” drzewa po uszkodzeniu. Wymienione zagadnienia zilustrowane zostały orzeczeniami SKO oraz Sądów Administracyjnych. W spotkaniu udział wzięło ponad 60 osób, które przyjechały z różnych, często oddalonych, miejsc w naszym kraju. Po godzinnym wykładzie rozpoczęła się dwugodzinna dyskusja i wymiana cennych doświadczeń.

Wszystkim obecnym bardzo gorąco chciałam podziękować za przybycie i aktywny udział.

dr inż. Marzena Suchocka, przewodnicząca Sekcji Drzew Miejskich PTD