W załączonym dokumencie znajduje się tekst pisma, wysłanego w imieniu zarządu przez prezesa PTD, do członków Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
W piśmie popieramy propozycje zmian w ustawie o ochronie przyrody zaproponowane przez ekspertów i społeczników z terenu Dolnego Śląska.

Dokument - poparcie zmian w ustawieDokument – poparcie zmian w ustawie

wyklady-rus-in-urbe_marzecZapraszamy na zaległy wykład pani Edyty Baruckiej.
Po wykładzie zapraszamy do dyskusji nt. skutków nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i niekontrolowanej wycinki drzew.

Komentarz do zmian w ustawie o ochronie przyrody

Zdaniem piszącego te słowa, bulwersujące jest, że w zaproponowanych zmianach zrezygnowano z obowiązku uzgadniania wycinki drzew przydrożnych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska lub jakimkolwiek innym podmiotem. Taka decyzja cofa nas do okresu poprzedniego, gdy obowiązek uzgodnienia nie obowiązywał. Wówczas byliśmy świadkami, często nieskrępowanej, wycinki drzew alejowych i przydrożnych. Staraniem licznych organizacji i środowisk udało się obowiązek uzgodnienia wprowadzić przy poprzedniej nowelizacji ustawy, wtedy uważaliśmy to za wielki sukces.

Czytaj dalej

Wykład „Po co nam te ogrody?" - plakat​​Wystawa "Rus in urbe" - plakat26 stycznia zapraszamy na wykłady towarzyszące wystawie „RUS IN URBE miasta ogrody, parki miejskie, ogrody botaniczne”, która znajduje się w Warszawie.

Wykład „Po co nam te ogrody?” wygłosi pani dr Hanna Werblan-Jakubiec dyrektor Ogrodu Botanicznego UW. Drugi z wykładów „W szkatułach zieleni: ruch miast ogrodów w Europie” wygłosi pani dr Edyta Barucka historyk sztuki, ​absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Courtuald Institute of Art w Londynie.
Szczegóły na plakatach.

Mykoryza w życiu drzew - plakat25 stycznia Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego serdecznie zaprasza do Poznania na wykład pani prof. dr hab. Marii Rudawskiej i pana dr. hab. Tomasza Leskiego z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku pt. „Mykoryza w życiu drzew”.
Szczegóły na plakacie.