Pożóg - okładkaJesienią zamierzamy wydać, wzorem albumu zdjęć z “Fredrowa” sprzed roku, kolejny taki zeszyt, tym razem poświęcony szkółkom i kolekcjom dendrologicznym przedwojennego, puławskiego PINGW-u, które zorganizowano w Pożogu i dwu innych folwarkach (album był własnością śp. prof. Stefana Białoboka, użyczył go nam do druku jego syn, Jerzy Białobok, członek PTD).
Novum jest planowany sposób finansowania: by nie obciążać w tej mierze PTD, rozpisujemy na album o Pożogu subskrypcję. Dezyderaty proszę nadsyłać bezpośrednio do redaktora, Jakuba Dolatowskiego, do końca września, na adres mejlowy: kubadola(at)gmail.com; po zamknięciu subskrypcji – o czym zawiadomimy osobno – określimy koszt druku i cenę zeszytu (szacuję ją na 40-50 zł), i poprosimy o potwierdzenie chęci kupna.

Jakub Dolatowski

W sierpniu biblioteka PTD będzie nieczynna. Wszystkich czytelników zapraszamy po przerwie wakacyjnej.
Joanna Dudek-Klimiuk

Okładka Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen GesellschaftUkazał się właśnie setny zeszyt Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, najbardziej szacownego i najpoważniejszego europejskiego pisma dendrologicznego, którego początki sięgają roku 1892! W zeszycie, obok bieżących prac dendrologicznych, szereg bardzo ciekawych opracowań historycznych. Życzymy niemieckim Koleżankom i Kolegom kolejnych stu lat!

Jakub Dolatowski, redaktor “Rocznika PTD”, Joanna Dudek-Klimiuk, kuratorka biblioteki PTD

Antonín Marián SvobodaNasz członek honorowy, Antoni Marian Svoboda z Pragi, był w czasie konferencji poświęconej ogrodom historycznym w Kromieryżu na Morawach (słynne, nowocześnie odrestaurowane ogrody arcybiskupie z 2. połowy XVII w.) jednym z dwu honorowych jubilatów. Laudację na 85-lecie Jego urodzin wygłosił Milan Velicka; sam Jubilat, nieobecny, nadesłał referat “Arnost Emanuel Silva Tarouca, jego życie i dzieło”.
M. Velicka wplótł tekst o Jubilacie, jaki ukaże się w najbliższych “Wiadomościach PTD”, do swej laudacji, co nas, polskich przyjaciół Antoniego, bardzo cieszy; wśród okolicznościowych fotografii znaczna część dotyczy związków i wieloletniej przyjaźni A. M. Svobody z polskimi dendrologami!

Więcej na: http://ulozto.cz/xW3ehxJM/achiv-jpegs-zip

Jakub Dolatowski

 

Drodzy Członkowie Towarzystwa! Proponujemy wzięcie udziału w słusznej, z naszego punktu widzenia, inicjatywie wsparcia kandydatury Anny Szmigiel-Franz w plebiscycie grupy Orlen “Polacy z werwą”. Jeżeli zechcecie wesprzeć wraz z nami panią Annę Szmigiel-Franz i zagłosować na nią (oraz drzewa, których broni), należy na stronie: www.polacyzwerwa.pl wybrać: Annę Szmigiel-Franz w dziale “Ochrona środowiska”. Więcej informacji na plakacie.