Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się pozycji książkowej pt.: „Zabytkowe parki dworskie i folwarczne Dorzecza Parsęty„, której współautorami są członkowie zarządu naszego towarzystwa. Gratulujemy zwieńczenia dzieła Waszej wieloletniej pracy terenowej, jak i prowadzonej w zaciszu archiwów konserwatorskich.
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło patronatem honorowym powstanie tego bardzo wartościowego opracowania, ocalającego od zapomnienia zabytkowe założenia parkowe Dorzecza Parsęty. Podobnie jak autorzy książki, mamy także nadzieję, że będzie ona impulsem do podjęcia działań władz wojewódzkich i lokalnych w celu ochrony i rewaloryzacji cennych obiektów zabytkowych i przyrodniczych tej części naszego kraju.

Oddział Szczeciński PTD zaprasza 26.04.2020 na wyjazd do Poczdamu do Muzeum Barberini z wystawą „Monet. Miejsca” oraz na spacer po historycznym centrum stolicy Brandenburgii, Parku Sanssouci i Ogrodzie Karla Foerstera, hodowcy bylin. Program opracował i wyjazd poprowadzi dr inż. Tadeusz Leśnik. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Oddział Szczeciński.

Plakat - spotkanie oddziału Szczecińskiego PTD, marzec 2020Oddział Szczeciński serdecznie zaprasza 5 marca na referat Pani dr Magdaleny Korchak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pt.: „Przedlinneuszowskie systemy klasyfikacji roślin i pierwsze zastosowania systemu Linneusza w publikacjach o florze Pomorza”

Dr hab. Urszula Zajączkowska
Pracuje w Samodzielnym  Zakładzie Botaniki Leśnej SGGW. Zajmuje się fizjologią roślin drzewiastych i ogólnie botaniką leśną. Szczególnie wiele uwagi poświęca badaniom ruchów roślin metodą fotografii poklatkowej. Zajmuje się też szerzej biomechaniką roślin ich geometrią i kształtami, a także regeneracją po zranieniu. Urszula Zajączkowska jest poetką, wydała tomiki wierszy „Atomy” i „Minimum” oraz eseje „Patyki, badyle”. Jest ponadto autorką filmów i wideo w tym „Mów do mnie Polsko, mów” i to nie jest cała działalność twórcza Urszuli Zajączkowskiej.

W dniu 5 lutego br. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne podpisało porozumienie o współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W ramach niniejszego porozumienia strony zadeklarowały intencję wzajemnej współpracy w zakresie:

  1. przeprowadzania konsultacji specjalistycznych w zakresie architektury krajobrazu i dendrologii;
  2. wymiany informacji i współdziałania przy organizowaniu sympozjów, seminariów, warsztatów, szkoleń;
  3. wymiany informacji dotyczących problematyki prowadzonych wspólnie badań, projektów i szkoleń;
  4. tworzenia publikacji popularnonaukowych i upowszechniania wiedzy;
  5. pozyskiwania środków zewnętrznych do wdrażania projektów z zakresu architektury krajobrazu.