Wszystkie wpisy, których autorem jest MaJa

W dniach 25 maja – 2 czerwca podróżowała po południowo-zachodniej Polsce wycieczka studyjna Niemieckiego Towarzystwa Dendrologicznego.

DDG w Kórniku

Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie Arboretum Kórnickiego i Rogalina. Podczas pobytu w Kórniku, 31 maja, niemieccy dendrolodzy zostali zaproszeni do Instytutu Dendrologii, gdzie w Pracowni Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej zapoznali się z problematyką rozmnażania starych dębów metodą in vitro.

W Rogalinie goście zwiedzili park pałacowy i odbyli kilkukilometrowy spacer po rogalińskich łąkach.

Wycieczce przewodniczył Prezydent DDG, Eike Jablonski.

Krzysztof Borkowski
Sekcja Drzew Miejskich PTD

Plakat - Rosalia 2019

W imieniu dr inż. Marty Monder kierownika Zespołu Kolekcji Dendrologicznych PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie oraz przewodniczącej Sekcji Róż PTD serdecznie zapraszamy na I Sympozjum Różane, które odbędzie się w dniach 14-16 czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym PAN – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Oprócz róż, które będą oczywiście królowały, możliwe jest zapoznanie się z całą kolekcją roślin ogrodu.

Wstęp dla członków PTD do Ogrodu Botanicznego jest bez opłat na hasło „PTD” w kasie. Ze względów organizacyjnych i porządkowych prosimy jednak o zgłoszenia imienne.

Wszystkie informacje i program na stronie PAN OB CZRB w Powsinie i FB. https://www.ogrod-powsin.pl

Za nami udana III Konferencja Szkoleniowa „Drzewo jako siedlisko chronionej flory oraz wybrane aspekty ustawy o ochronie przyrody”, która odbyła się 24 maja w Szczecinie. W spotkaniu wzięło udział blisko 70 uczestników. Mając nadzieję na kolejne edycje konferencji szkoleniowej serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim współorganizatorom szkolenia, w tym szczególnie Zarządowi Oddziału Szczecińskiego PTD.

W galerii znajdziecie Państwo fotografie, a w zakładce Oddział Szczeciński relację z tego wydarzenia.

W imieniu Zarządu PTD,
Prezes Marcin Kubus

Logo arboram.czZ przyjemnością informujemy, że pod adresem www.arboram.cz działa strona internetowa jednego z naszych członków honorowych, Antonína M. Svobody z Pragi i Průhonic, wybitnego znawcy drzew, historii i kultury, który od dziesiątków lat jest łącznikiem między środowiskiem dendrologów Czech, Słowacji i Polski. Na stronie znajdziemy teksty związane z arboretum w Průhonicach i dziejami rodu
twórcy arboretum, Arnošta Silva-Tarouca.

Spacer po kolekcji różaneczników i azalii - plakatSerdecznie zapraszamy na spacer z Panią Agnieszką Kościelak po Kolekcji różaneczników i azalii w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

Polski Ogród Milenijny już otwarty !

W dniu 10 maja br. w Arboretum w Wojsławicach uroczyście otwarto Polski Ogród Milenijny skupiający niepowtarzalną i niezwykłą kolekcję odmian roślin wielu polskich hodowców i miłośników roślin. To tutaj, jak w żadnym innym miejscu, poznamy i z dumą docenimy wspaniały dorobek polskiej hodowli roślin ozdobnych i użytkowych w światowe szkółkarstwo i sztukę ogrodową. A zrobimy to już niebawem, bo w przyszłym roku podczas majowego X Zjazdu PTD.

Składamy serdeczne gratulacje naszym „złotym dendrologom” Hannie Grzeszczak-Nowak i Tomaszowi Nowakowi za realizację tego innowacyjnego na europejską skalę projektu!

W galerii umieszczono fotografie z uroczystości.