Wszystkie wpisy, których autorem jest MaJa

W dniu 5 października br. braliśmy udział w bardzo udanym wyjeździe dendrologiczno-kulturowo-ornitologicznym pn „Stralsund i Barth – zabytkowe miasta nadbałtyckie Pomorza Przedniego oraz obserwacje żurawi przed odlotem”. W zakładce Oddział Szczeciński znajdziecie Państwo krótka relację z wyjazdu a w naszej galerii fotografie

Spotkanie PTD 24 X 2019Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i Oddział Szczeciński serdecznie zapraszają Państwa na spotkanie członków i sympatyków PTD, które odbędzie się we czwartek 24 października o godz. 17.30 w Sali nr 313 Katedry Architektury Krajobrazu (dawna Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni) ZUT w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI nr 3 A (3 piętro) sala 313. Szczegóły spotkania na stronie Oddziału Szczecińskiego

Spotkanie "Październikowe kolory, smaki i zapachy w Arboretum w Rogowie"Serdecznie zapraszamy na jesienny spacer dendrologiczny do Arboretum w Rogowie. Spotkanie pod nazwą „Październikowe kolory, smaki i zapachy w Arboretum w Rogowie” odbędzie się 13 października (niedziela) o godzinie 11.00.

Do zobaczenia!

W dniu 27 września br. w Drawsku Pomorskim miał miejsce finał konkursu ekologicznego pn.: „Odkryj swój pomnik przyrody”. Konkurs miał na celu zaangażowanie społeczności 5 gmin powiatu drawskiego – Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Złocieniec, Kalisz Pomorski i Wierzchowo – w poszukiwanie i przedstawienie drzew o wysokich walorach dendrologicznych oraz form przyrody nieożywionej, kwalifikujących się do uznania pomnikami przyrody. Efektami konkursu są ochrona i pielęgnacja powoływanych pomnikowych drzew w ww. gminach oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wiedzy o wartości drzew.

Nasze towarzystwo objęło konkurs patronatem honorowym, jak też wsparciem merytorycznym w postaci aktywnego udziału w pracach terenowych i kameralnych komisji konkursowych.

Podczas uroczystego finału w imieniu naszego towarzystwa gratulowaliśmy wszystkim uczestnikom konkursu i jego organizatorom, wręczając przy tym dyplomy uznania i nagrody książkowe. Szczególne wyrazy uznania kierowaliśmy do inicjatora konkursu dr. Radosława Głuchowskiego, zapewniając o wsparciu PTD w kolejnych planowanych edycjach tej ze wszech miar udanej inicjatywy samorządowej.

Serdecznie dziękujemy za prace w komisjach konkursowych z ramienia PTD: Urszuli Nawrockiej-Grześkowiak, Grzegorzowi Nowakowi, Zbigniewowi Sobiszowi, Grzegorzowi Kruczkowi i Marcinowi Kubusowi.

Pod poniższymi linkami znajdziecie Państwo wideorelację z finału konkursu.

Zdjęcie z konferencji "Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce"Polskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło patronatem honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową „Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce. Tradycja – Fundamenty – Wyzwania”, która odbyła się w dniach 18 i 19 września br. w Nadleśnictwie Kaliska, Arboretum w Wirtach.
W bieżącym roku Arboretum Wirty obchodzi 150-lecie swojego istnienia i jest najstarszą tego typu jednostką w Polsce. W imieniu naszego Towarzystwa przekazaliśmy z okazji tak doniosłego jubileuszu list gratulacyjny.
Konferencja była świetną okazją do wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania i aktualnych trendów w działaniach promocyjno-edukacyjnych ogrodów botanicznych i arboretów w naszym kraju. Poruszano również zagadnienia dotyczące historii obiektów i ich bieżącego utrzymania, jak też podnoszenia wartości kolekcji roślin.
Jako przedstawiciele naszego towarzystwa przedstawiliśmy następujące referaty:

Urszula Nawrocka-Grześkowiak. Przegląd Ogrodów Botanicznych w Europie
Anna Cedro, Grzegorz Nowak. Wiek najstarszych drzew Arboretum Wirty
Marcin Kubus, Grzegorz Nowak, Jacek Kowalski. Założenia programowe i stan istniejący tworzonego Centrum Bioróżnorodności „Syrenie Stawy” w Parku Leśnym
Las Arkoński w Szczecinie
Piotr Banaszczak, Marcin Kubus. Kolekcje Narodowe

Organizatorom konferencji – leśnikom z Nadleśnictwa Kaliska, z Nadleśniczym Panem Andrzejem Przewłockim na czele –  gratulujemy bardzo inspirującej i budującej pozytywne relacje konferencji, a z okazji jubileuszu kolejnych, wielu lat świetności Ogrodu Dendrologicznego w Wirtach.

W dniach 5 – 7 września uczestniczyliśmy w wystawie Zieleń to Życie organizowanej przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. w Warszawie. Nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem. Mieliśmy okazję do wielu rozmów z gośćmi wystawy, wystawcami, w tym także z naszymi koleżankami i kolegami z towarzystwa oraz członkami wspierającymi naszą działalność.
Wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji stoiska i jego prezentacji podczas wystawy serdecznie za to dziękujemy, w tym szczególnie Ewie Zaraś, Tatianie Swoczynie i Jackowi Borowskiemu.