Wszystkie wpisy, których autorem jest MaJa

Oddział Szczeciński serdecznie zaprasza 12 grudnia na spotkanie wigilijne, któremu towarzyszyć będzie prelekcja Pani dr hab. Marioli Wróbel pt. “Magiczne rośliny w symbolice Świąt Bożego Narodzenia”.

Uprzejmie informujemy o ukazaniu się wydanej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego angielskojęzycznej książki – poradnika praktycznego o uprawie aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta). Poradnik polecamy jako kompendium wiedzy o uprawie tego bardzo wartościowego dla jakości żywienia człowieka pnącza, z uwzględnieniem różnych aspektów, od poznania biologii rośliny, przez wybór miejsca i założenie plantacji aż po jej pielęgnowanie. Ważną częścią opracowania jest tematyka związana z produkcją dobrej jakości owoców i obejmuje ona zarówno aspekty przed jak i pozbiorcze. W tej bogato ilustrowanej, o atrakcyjnej szacie graficznej pozycji znajdują się cenne, a nawet wręcz unikalne informacje o popularnym kiwi, będące wynikiem wieloletnich badań naukowych i doświadczeń plantacyjnych.

Jednym ze współautorów poradnika – wybitnych specjalistów- praktyków i hodowców popularnego kiwi, jest wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Naszego towarzystwa i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Plantatorów MiniKiwi – dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW.

Autorom serdecznie gratulujemy, a Państwa zachęcamy do lektury.

Kiwiberry. Actinidia arguta

Szanowni Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego !

Komitet Organizacyjny, Oddział Dolnośląski PTD i Zarząd Główny PTD zapraszają na majowy X Jubileuszowy Zjazd Dendrologiczny i konferencję naukową pt.: „Zachowanie wartości przyrodniczo-kulturowych Dolnego Śląska”. W załączniku znajdą Państwo komunikat nr 1 naszego wydarzenia. Zapraszamy serdecznie do arboretów, parków zdrojowych, powierzchni leśnych i innych cennych kulturowo miejsc Dolnego Śląska. Efektowną oprawę uroczystego Jubileuszowego Zjazdu zapewnią nam kwitnące różaneczniki kolekcji Arboretum w Wojsławicach.

Do zobaczenia na Dolnym Śląsku !

X Zjazd PTD Komunikat I
Karta zgłoszeniowa

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, uprzejmie informuję, że w dniu 24 października w drodze uchwały PTD został powołany do życia Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Przewodniczącym oddziału jest Przemysław Bąbelewski, a sekretarzem Hanna Grzeszczak-Nowak.

Wraz z serdecznymi gratulacjami, życzymy wielu sukcesów i satysfakcji w działalności oddziału, a jednymi z pierwszych będzie zapewne majowy X Jubileuszowy Zjazdu PTD, o którego szczegółach dowiemy się już wkrótce z komunikatu nr 1.

Wykład: "Topole w Polsce - przegląd i charakterystyka"Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego serdecznie zaprasza na wykład Pana Mateusza Korbika pt. „Topole w Polsce – przegląd i charakterystyka”. W trakcie spotkania odbędą się wybory Zarządu Oddziału Warszawskiego.