Wiadomości PTD

pełny tekst Wiadomości PTD 9 (2018-2022r)
pdf

Fidura-Tratkiewicz K., Borowski J., Morończyk M., Kalendarium PTD.
Wiadomości PTD 7: 1-12.
– pdf

Stocka M., Sprawozdanie z VIII zjazdu PTD, konferencji w Bolestraszycach oraz wyjazdu do Lwowa.
Wiadomości PTD 7: 13-21.
– pdf

Spis członków PTD.
Wiadomości PTD 7: 22-23.
– pdf

Borkowski K., Drzewa z Teneryfy.
Wiadomości PTD 7: 24.
– pdf

Borkowski K., Wiąz z Węglin.
Wiadomości PTD 7: 25.
– pdf

Czekalski M., Bojarczuk T., Borkowski K., Park pałacowy w Kobylnikach koło Inowrocławia.
Wiadomości PTD 7: 26-30.
– pdf

Greń C., Jodły pospolite o korze z naroślami korkowymi
(lusus tuberculata).
Wiadomości PTD 7: 31-32.
– pdf

Nowak G., Ogród dendrologiczny przy siedzibie Nadleśnictwa Smolarz w Kleśnie.
Wiadomości PTD 7: 33-34.
– pdf

Konkurs
Wiadomości PTD 7: 35.
– pdf

Jubileusz Antoniego Svobody.
Wiadomości PTD 6: 2-3.
– pdf

Fidura-Tratkiewicz K., Borowski J.,  Morończyk M., Kalendarium PTD.
Wiadomości PTD 6: 4.
– pdf

Stocka M. Sprawozdanie z wyjazdu PTD do południowej Anglii.
Wiadomości PTD 6: 12-19.
– pdf

Spis członków PTD.
Wiadomości PTD 6: 20-21.
– pdf

Marczewski A. Pinus sylvestris L. ‘Sadyba’, nowa odmiana sosny pospolitej.
Wiadomości PTD 6: 22.
– pdf

Nowak G. Niektóre drzewa i krzewy w ogrodzie na terenie leśnictwa Nowy Młyn, nadleśnictwa Rzepin.
Wiadomości PTD 6: 23-25.
– pdf

Czekalski M., Czuchaj P., Naturalne obsiewanie się krzewów wrzosowatych w ogrodzie dendrologicznym w Laskach koło Kępna.
Wiadomości PTD 6: 26-29.
– pdf

Steckiewicz E. „Dolina Różaneczników” – inwentaryzacja drzewostanu Szczawno-Zdrój, Park Zdrojowy.
Wiadomości PTD 6: 30-32.
– pdf

Jerzak E., Chojnicki B.H. Szkody wyrządzone przez burze w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Wiadomości PTD 6: 33-35.
– pdf

Konkurs.
Wiadomości PTD 6: 36.
– pdf

Dolatowski J., Pietrowicz J., Święch I., Borkowski K. Jan Alojzy Neuman (1900 – 1941) – autorem pierwszych okładek Rocznika PTD.
Wiadomości PTD 5: 13-14.
– pdf

Czekalski M. 2014. Różanecznik krzywozalążniowy.
Wiadomości PTD 5: 15-16.
– pdf

Borkowski K. 2014. Nowy niezwyczajny Buk Zwyczajny.
Wiadomości PTD 5: 17-18.
– pdf

Kubus M. 2014. Sośnica japońska w parku w Nosowie.
Wiadomości PTD 5: 19-20.
– pdf

Czekalski M., Bojarczuk T., Borkowski K. 2014. Park pałacowy w Kobylnikach.
Wiadomości PTD 5: 21-25.
– pdf

Nowak G. 2014. Drzewa i krzewy przy siedzibie Nadleśnictwa Mieszkowice.
Wiadomości PTD 5: 26-27.
– pdf

Dolatowski J. 2014. Skarby starego Ogrodu Botanicznego we Lwowie.
Wiadomości PTD 5: 28-30.
– pdf

Nawrocka-Grześkowiak U. 2013. Zamek w Świnach i jego otoczenie.
Wiadomości PTD 4: 17-19.
– pdf

Czekalski M., Borkowski K., Bojarczuk T. 2013. Park dworski w Łaszczynie.
Wiadomości PTD 4: 20-22.
– pdf

Tomaszewski D., Górski P. 2013. Niezwyczajny buk zwyczajny o spękanej korze w Nadleśnictwie Człopa.
Wiadomości PTD 4: 23-25.
– pdf

Czekalski M. 2013. Dąb bezszypułkowy o poprzecznie spękanej korze.
Wiadomości PTD 4: 26-27.
– pdf

Czekalski M. 2013. Dąb szypułkowy „Bolesław”.
Wiadomości PTD 4: 28-29.
– pdf

Dolatowski J. 2013. th.
Wiadomości PTD 4: 30.
– pdf

Czekalski M. 2012. Guzowata forma sosny zwyczajnej.
Wiadomości PTD 3: 14-15.
– pdf

Dolatowski J. 2012. Jawor, jawor, jaworowe ludzie.
Wiadomości PTD 3: 16-18.
– pdf

Borowski J. 2012. Dobór drzew, krzewów i pnączy do szczególnie
trudnych warunków miejskich. Referat wygłoszony w czasie Seminarium
Miasto w Zieleni – wyższa jakość życia na 5. Wiosennej wystawie
szkółkarskiej Mazowiecka Zieleń 2012- jakość i asortyment.
– pdf

Dolatowski J. 2012. Stefan Białobok – wspomnienie.
Magazyn Kórnicki 3: 6.
– pdf

Dolatowski J. 2010. Sylwetki członków honorowych naszego Towarzystwa.
Wiadomości PTD 2: 19-24.
– pdf

Dolatowski J. 2010. Kalina, licyna, morwa.
Wiadomości PTD 2: 29-34.
– pdf

Werblan-Jakubiec H. 2010. W królestwie Flory Dwustulecie pierwszego
ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Wiadomości PTD 2: 25-28.
– pdf

Jankowski K., Leśnik T., Kubus M. 2010. Jest taki las bukowy …
Wiadomości PTD 2: 35-36.
– pdf