zjazd2014-PBanaszczyk-8

Po zjeździe PTD w Warszawie

W dniach 19–21 września odbył się VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i międzynarodowa konferencja „Drzewa w cieniu człowieka”.
Konferencja odbywała się w auli IV budynku Wydziału Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Patronat nad obradami i zjazdem objęła Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Walc i Jego Magnificencja Rektor SGGW prof. dr hab., Alojzy Szymański. 
W imieniu Jego Magnificencji Rektora SGGW uczestników konferencji przywitał Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej – prof. Marek Szynel, zabrała również głos Pani Dziekan WOBiAK – prof. Katarzyna Niemirowicz- Szczytt, która przypomniała, między innymi, znaczenie dla warszawskiej dendrologii osoby Włodzimierza Senety. W imieniu Pani Prezydent Warszawy zebranych pozdrowił dyrektor warszawskiego Biura Ochrony Środowiska, mgr Paweł Lisicki. Uroczyste otwarcie prowadził prezes PTD, dr hab. Jacek Borowski (prof. SGGW).
Konferencję zaszczycili obecnością dwaj członkowie honorowi PTD: Mieczysław Czekalski i Lucjan Kurowski.
Obecni byli zaproszeni prelegenci, dr Małgorzata Szafrańska z Zamku Krolewskiego w Warszawie i Tony Kirkham z brytyjskich Królewskich Ogrodów „Kew Gardens”. Przybyli członkowie PTD z Niemiec, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Stawili się przedstawiciele licznych ogrodów botanicznych i arboretów, uczelni przyrodniczych, szkółkarzy i amatorów dendrologii z całej Polski. W sumie w konferencji uczestniczyło sporo ponad sto osób.
Wręczone zostały dyplomy za osiągnięcia dendrologiczne. Otrzymali je Hanna Grzeszczak-Nowak i Piotr Muras, za wyjątkowo cenną książkę o różanecznikach i azaliach, oraz Krzysztof Borkowski, za trzy wspaniałe albumy o polskich drzewach.
Po tej skromnej ceremonii wysłuchaliśmy dwóch referatów. Niezwykle interesującego doniesienia Pani dr Małgorzaty Szafrańskiej o ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, o historii i nadziei na rewaloryzację tego niezwykłego miejsca, a także o historii botaniki w tym dendrologii polskiej i europejskiej. Następnie Tony’ego Kirkham’a o kolekcjach dendrologicznych w Kew Gardens. W swojej prezentacji prelegent, obok przedstawienia różnorodności kolekcji drzewiastych, zawarł rady dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew. Dziękujemy pani z biura tłumaczy za sprawne i ze swadą prowadzone tłumaczenie, tym trudniejsze, że na żywo. Oba referaty zostały gorąco przyjęte.
Obejrzeliśmy wystawę rysunków dendrologicznych Bernda Schulza z Drezna – mało kto w dzisiejszych czasach umie tak mistrzowsko przedstawiać rośliny.
W czasie sesji „posterowej” mieliśmy okazję wymienić poglądy na tematy dendrologiczne. Na korytarzach obok auli zawisło 29 plakatów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Wiele z nich było przedmiotem ożywionej dyskusji.

Drugą cześć obrad wypełniło Walne Zgromadzenie PTD, które prowadziła dr Ewa Jerzak.
Zaakceptowaliśmy regulaminy Grupy Rośliny Wrzosowate, Sekcji Drzew Miejskich i Sekcji Ogrodów Botanicznych.
Wysłuchaliśmy sprawozdania prezesa PTD z działalności zarządu oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej Marcina Kubusa. Ustępujący zarząd uzyskał absolutorium.
Następnie odbyły się wybory nowych władz : Zarządu Głównego PTD, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Poniżej skład władz towarzystwa.

Zarząd PTD: dr hab. Jacek Borowski – prezes, inż. Jan Bigoszyński-Łazucki i Piotr Krasiński – wiceprezesi, mgr Katarzyna Fidura-Tratkiewicz – redaktor wydawnictw, Iwona Gajewska – skarbnik i dr Małgorzata Morończyk (Pstrągowska) – sekretarz.
Komisja Rewizyjna: dr hab. Grzegorz Nowak – przewodniczący, dr hab. Piotr Latocha – zastępca przewodniczącego i dr Ewa Jerzak – sekretarz, mgr Agnieszka Kościelak, oraz dr Tomasz Maliński – członkowie.
Sąd Koleżeński: prof. Mieczysław Czekalski – prezes, dr hab. Jerzy Tumiłowicz – wiceprezes, dr Narcyz Piórecki – sekretarz, dr Tomasz Bojarczuk – członek, mgr inż. Łucja Swiłło – członek.

W trakcie liczenia głosów przez komisją rewizyjną, wywiązała się krótka dyskusja, między innymi o punktach ministerialnych dla naszego „Rocznika PTD”.
Po części referatowej, rozpoczęły się sesje terenowe. Jeszcze w piątek trafiliśmy do Wilanowa, gdzie po referatach na temat zastosowania systemu ‘GIS’ w rewaloryzacji w Parku Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego oraz renowacji kamiennych elementów małej architektury, wreszcie trafiliśmy do parku. Dyskutowaliśmy o sukcesach i porażkach jego rewaloryzacji. Pracowity dzień skończył się bardzo miłym spotkaniem w restauracji na warszawskim Żoliborzu.
Sobota zaczęła się od obejrzenia Ogrodów na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
i spaceru ścieżką po praskiej stronie Wisły, w unikalnym obszarze Natura 2000. Naszymi przewodnikami były panie Barbara Siedlicka z Uniwersytetu Warszawskiego, nasza koleżanka Kinga Zinowiec-Cieplik z SGGW, oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły, Marek Piwowarski i jego współpracownica. Obie wycieczki, były moim zdaniem bardzo interesujące i ciekawie prowadzone.
W drodze do szkółek drzew i krzewów ozdobnych państwa Szmitów w Pęchcinie, zatrzymaliśmy się, aby podziwiać wspaniały dąb „Uparty Mazur’, gdzie zrobiliśmy sobie kilka pamiątkowych zdjęć.
Szkółka, a szczególnie ogród pokazowy, zrobiły na uczestnikach zjazdu wielkie wrażenie, nie mniejsze niż gościnność gospodarzy – serdecznie im dziękujemy. Potem było wieczorne spotkanie towarzyskie w parku Piotra Krasińskiego i wspólne śpiewanie piosenek dendrologicznych. Trudno było się rozstać z gospodarzem i zapomnieć atmosferę spotkania. Ostatni dzień zjazdu, to sesje terenowe: Ogród Krasińskich i Plac Grzybowski. Obie poprzedzone krótkimi referatami, bardzo sprawnie przedstawiającymi złożenia i problemy projektowe. Zreferowały je projektantki rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich, panie Barbara Kraus-Galińska i Magdalena Wnęk, oraz reprezentująca Zarząd Terenów Publicznych, pani Katarzyna Rymsza-Żuk. Ożywioną dyskusję wywołał szczególnie spór o rewaloryzację Ogrodu Krasińskich. Następnie w terenie zweryfikowaliśmy nasze poglądy na zagospodarowanie obu obiektów. Zjazd zakończył obiad w Auli Kryształowej.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za obecność, prelegentom i autorom posterów za ich pracę, a koledze Jakubowi Dolatowskiemu za przygotowanie materiałów zjazdowych, spisu członków, Wiadomości Dendrologicznych i bardzo interesującego albumu o Fredrowie.
Składam podziękowanie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie zjazdu, który był chyba naprawdę udany, do zobaczenia na kolejnym !

Jacek Borowski