Z okazji Dnia Drzewa (Święta Drzewa) w dniu 10 października br. połączone siły pracowników Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, studentów kierunku Architektury Krajobrazu oraz członków Oddziału Szczecińskiego i Zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego wykonały miłą i pożyteczną pracę – posadzenie drzewa błotni wyżynnej (b. leśnej) Nyssa sylvatica na terenie wydziału. Oprócz uczczenia Dnia Drzewa 2022 osiągnięto jeszcze dwa dodatkowe efekty – wzbogacenie bioróżnorodności terenu zieleni wydziału i zarazem zieleni Szczecina o rzadko uprawiany takson oraz praktyczną naukę sadzenia drzewa.

Fundatorem drzewa była Polsko-Niemiecka Szkółka Drzewiarska Fischer – członek wspierający PTD.