Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w testowym spotkaniu – webinarium Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego w formie zdalnej na platformie Zoom. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 roku o godz. 18.00.

Pan dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec z Instytutu Drzewa i Fundacji EkoRozwoju wraz z prof. Jackiem Borowskim przedstawią prezentację pt.: „Nowe standardy utrzymania drzew”.

Informacja od prelegenta:

Pragniemy Członkom PTD zaprezentować efekty kilkuletniej pracy koordynowanej przez Fundację EkoRozwoju i prowadzonej we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi i sektorem komunalnym. Przygotowaliśmy projekty krajowych standardów dotyczących cięć i pielęgnacji drzew, inspekcji i diagnostyki oraz ochrony drzew na budowie. Opracowane przez ekspertów – naukowców i praktyków – projekty standardów zostały poddane pod publiczne konsultacje. Standardy będą okresowo rewidowane, aby wyeliminować ewentualne niedociągnięcia i zapewnić zgodność ze współczesnym stanem wiedzy i praktyki. Praca ta jest wspierana przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz WFOŚiGW we Wrocławiu i jako taka będzie dostępna nieodpłatnie dla zainteresowanych samorządów, zarządców terenów zieleni i dróg oraz firm.

Podczas wykładu przedstawimy główne założenia standardów, zwłaszcza te nowatorskie, a następnie zaprosimy uczestników do dyskusji. Zwróciliśmy się do Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego z prośbą o zarekomendowanie standardów jako wartych stosowania w praktyce. Otrzymaliśmy już rekomendacje od Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów.

1. Standard cięcia i pielęgnacji proponuje nową klasyfikację cięć, tożsamą z obecnie opracowywanymi wytycznymi dla Europy przez European Arboricultural Council. Standard wyraźnie oddziela pojęcia cięć i pielęgnacji oraz definiuje wymagania wobec zabiegów. W pracach grupy roboczej, koordynowanej przez prof. Jacka Borowskiego, brali udział praktycy w zakresie arborystyki, oceny drzew oraz zarządzania terenami zieleni, w tym przedstawiciele Federacji Arborystów Polskich. Mamy nadzieję, że zastosowanie standardu pomoże w eliminowaniu szkodliwych i nieprofesjonalnych zabiegów.

2. Standard inspekcji i diagnostyki (oceny) definiuje podstawowe pojęcia i opisuje procedury, poczynając od podstawowej inwentaryzacji, poprzez wzrokową inspekcję, po specjalistyczną diagnostykę drzew, w tym instrumentalną. W zakresie inspekcji drzew określa spójny komplet cech i parametrów stosowanych w ocenie ich stanu. Standard opracowywały osoby mające wiele lat doświadczenia w stosowaniu i nauczaniu inwentaryzacji i diagnostyki drzew. Liczymy na to, że bardziej profesjonalna ocena drzew przełoży się na lepsze decyzji administracyjne i skuteczniejszą opiekę nad nimi.

3. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie budowlanym reguluje postępowanie od etapu koncepcji, przez projektowanie, wykonawstwo, po prace końcowe. Uwzględnienie potrzeb drzew na każdym z etapów procesu budowy lub remontu zapewni ich przetrwanie w dobrym stanie. W opracowaniu standardu partnerem Fundacji EkoRozwoju jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Trwa obecnie wprowadzanie uwag z konsultacji.

Aby wziąć udział w webinarium niezbędne jest wypełnienie karty zgłoszeniowej potwierdzającej uczestnictwo w webinarium – poniżej link do karty zgłoszeniowej

https://forms.gle/geAiXnjxvSXVTD6W7

Pół godziny przed rozpoczęciem spotkania, prześlemy Państwu e-mail z linkiem, który należy kliknąć, łącząc się w ten sposób z naszą grupą webinaryjną.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Piotr Urzykowski
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego