Drogie Koleżanki i Koledzy,
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zmuszeni odwołać grupowy spacer dendrologiczny pod nazwą
„Jesienne kolory w Rogowie”, który miał się odbyć 24 października
o godzinie 11.00.
Zapraszamy do odwiedzin indywidualnych.