W dniu 4 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się polsko-niemiecka konferencja pt.: „Aleje przydrożne jako istotny element krajobrazu Pomorza” zorganizowana przez Federację
Zielonych „GAJA” oraz Landkreis Vorpommern-Greifswald. Konferencja skierowana była do instytucji odpowiedzialnych za zakładanie, utrzymanie i pielęgnację alej przydrożnych, organizacji
pozarządowych pracujących na rzecz ochrony przyrody, służb ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także do władz samorządowych oraz wszystkich tych, którzy zajmują się szeroko pojętą tematyką zadrzewień liniowych. Celem konferencji było podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk
przyrodniczych i korytarzy ekologicznych, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie planowania, kształtowania i utrzymania zadrzewień liniowych województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald dla poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne reprezentował Marcin Kubus przedstawiając referat pt.: „Inwentaryzacja i waloryzacja alej przydrożnych”

W galerii znajdziecie Państwo fotografie z wydarzenia.