Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 listopada 2019 roku zmarła

prof. Leokadia Witkowska-Żuk

Zajmowała się botaniką leśną, fitosocjologią i ochroną przyrody. Pracowała przez wiele lat w Katedrze Botaniki Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, współpracując m.in. z Tadeuszem Szymanowskim i Włodzimierzem Senetą.

Oddana sprawom lasu i drzew. Autorka i współautorka wielu prac naukowych i popularyzatorskich oraz podręczników akademickich, w tym takich jak „Botanika leśna”, „Rośliny leśne”
i „Atlas roślinności lasów”.

Cześć Jej Pamięci!

Msza pogrzebowa obędzie się 2 grudnia o godz.12.00 w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Warszawie przy ul. Dickensa, po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego
na Cmentarz Bródnowski

W imieniu członków – Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego