Plakat - spotkanie z dr Markiem PiwowarskimSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr Markiem Piwowarskim, architektem krajobrazu, pierwszym dyrektorem utworzonego w 2016 roku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, pełniącym tę funkcję do marca tego roku, który przedstawi nam dlaczego polityka ochrony drzew jest potrzebna społecznościom. Pan dr Marek Piwowarski zaprasza również do dyskusji czym jest dla nas, którzy zajmują się drzewami, hasło Primum non nocere et praesidium vitae. Jak je rozumiemy, jakie są jego granice i o co powinniśmy uzupełnić podstawy naszych działań względem drzew.
Marek Piwowarski był adiunktem w Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Handlowej i Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz wykładowcą na kierunkach Architektura Krajobrazu oraz Gospodarka Przestrzenna. Od 2006 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Spraw Zagospodarowania Nabrzeży Wisły.

Do zobaczenia w czwartek 28 listopada! Szczegóły na plakacie.