Uprzejmie informujemy o ukazaniu się wydanej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego angielskojęzycznej książki – poradnika praktycznego o uprawie aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta). Poradnik polecamy jako kompendium wiedzy o uprawie tego bardzo wartościowego dla jakości żywienia człowieka pnącza, z uwzględnieniem różnych aspektów, od poznania biologii rośliny, przez wybór miejsca i założenie plantacji aż po jej pielęgnowanie. Ważną częścią opracowania jest tematyka związana z produkcją dobrej jakości owoców i obejmuje ona zarówno aspekty przed jak i pozbiorcze. W tej bogato ilustrowanej, o atrakcyjnej szacie graficznej pozycji znajdują się cenne, a nawet wręcz unikalne informacje o popularnym kiwi, będące wynikiem wieloletnich badań naukowych i doświadczeń plantacyjnych.

Jednym ze współautorów poradnika – wybitnych specjalistów- praktyków i hodowców popularnego kiwi, jest wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Naszego towarzystwa i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Plantatorów MiniKiwi – dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW.

Autorom serdecznie gratulujemy, a Państwa zachęcamy do lektury.

Kiwiberry. Actinidia arguta