W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, uprzejmie informuję, że w dniu 24 października w drodze uchwały PTD został powołany do życia Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Przewodniczącym oddziału jest Przemysław Bąbelewski, a sekretarzem Hanna Grzeszczak-Nowak.

Wraz z serdecznymi gratulacjami, życzymy wielu sukcesów i satysfakcji w działalności oddziału, a jednymi z pierwszych będzie zapewne majowy X Jubileuszowy Zjazdu PTD, o którego szczegółach dowiemy się już wkrótce z komunikatu nr 1.