W dniu 27 września br. w Drawsku Pomorskim miał miejsce finał konkursu ekologicznego pn.: „Odkryj swój pomnik przyrody”. Konkurs miał na celu zaangażowanie społeczności 5 gmin powiatu drawskiego – Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Złocieniec, Kalisz Pomorski i Wierzchowo – w poszukiwanie i przedstawienie drzew o wysokich walorach dendrologicznych oraz form przyrody nieożywionej, kwalifikujących się do uznania pomnikami przyrody. Efektami konkursu są ochrona i pielęgnacja powoływanych pomnikowych drzew w ww. gminach oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wiedzy o wartości drzew.

Nasze towarzystwo objęło konkurs patronatem honorowym, jak też wsparciem merytorycznym w postaci aktywnego udziału w pracach terenowych i kameralnych komisji konkursowych.

Podczas uroczystego finału w imieniu naszego towarzystwa gratulowaliśmy wszystkim uczestnikom konkursu i jego organizatorom, wręczając przy tym dyplomy uznania i nagrody książkowe. Szczególne wyrazy uznania kierowaliśmy do inicjatora konkursu dr. Radosława Głuchowskiego, zapewniając o wsparciu PTD w kolejnych planowanych edycjach tej ze wszech miar udanej inicjatywy samorządowej.

Serdecznie dziękujemy za prace w komisjach konkursowych z ramienia PTD: Urszuli Nawrockiej-Grześkowiak, Grzegorzowi Nowakowi, Zbigniewowi Sobiszowi, Grzegorzowi Kruczkowi i Marcinowi Kubusowi.

Pod poniższymi linkami znajdziecie Państwo wideorelację z finału konkursu.