Zdjęcie z konferencji "Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce"Polskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło patronatem honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową „Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce. Tradycja – Fundamenty – Wyzwania”, która odbyła się w dniach 18 i 19 września br. w Nadleśnictwie Kaliska, Arboretum w Wirtach.
W bieżącym roku Arboretum Wirty obchodzi 150-lecie swojego istnienia i jest najstarszą tego typu jednostką w Polsce. W imieniu naszego Towarzystwa przekazaliśmy z okazji tak doniosłego jubileuszu list gratulacyjny.
Konferencja była świetną okazją do wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania i aktualnych trendów w działaniach promocyjno-edukacyjnych ogrodów botanicznych i arboretów w naszym kraju. Poruszano również zagadnienia dotyczące historii obiektów i ich bieżącego utrzymania, jak też podnoszenia wartości kolekcji roślin.
Jako przedstawiciele naszego towarzystwa przedstawiliśmy następujące referaty:

Urszula Nawrocka-Grześkowiak. Przegląd Ogrodów Botanicznych w Europie
Anna Cedro, Grzegorz Nowak. Wiek najstarszych drzew Arboretum Wirty
Marcin Kubus, Grzegorz Nowak, Jacek Kowalski. Założenia programowe i stan istniejący tworzonego Centrum Bioróżnorodności „Syrenie Stawy” w Parku Leśnym
Las Arkoński w Szczecinie
Piotr Banaszczak, Marcin Kubus. Kolekcje Narodowe

Organizatorom konferencji – leśnikom z Nadleśnictwa Kaliska, z Nadleśniczym Panem Andrzejem Przewłockim na czele –  gratulujemy bardzo inspirującej i budującej pozytywne relacje konferencji, a z okazji jubileuszu kolejnych, wielu lat świetności Ogrodu Dendrologicznego w Wirtach.