W dniach 5 – 7 września uczestniczyliśmy w wystawie Zieleń to Życie organizowanej przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. w Warszawie. Nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem. Mieliśmy okazję do wielu rozmów z gośćmi wystawy, wystawcami, w tym także z naszymi koleżankami i kolegami z towarzystwa oraz członkami wspierającymi naszą działalność.
Wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji stoiska i jego prezentacji podczas wystawy serdecznie za to dziękujemy, w tym szczególnie Ewie Zaraś, Tatianie Swoczynie i Jackowi Borowskiemu.