Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że nie żyje TOMASZ SZESZYCKI nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita, przyrodnik, nasz serdeczny i zawsze uczynny Kolega, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Tomasz Szeszycki był człowiekiem nieprzeciętnym, wielkim miłośnikiem, znawcą i obrońcą przyrody, dendroflory, propagatorem turystyki i społecznikiem. Z Jego inicjatywy powstało 6 rezerwatów przyrody, 4 użytki ekologiczne, 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i liczne pomniki przyrody. Położył wielkie zasługi na rzecz ochrony i reintrodukcji cisa, jarzębu brekinii i trześni; jest autorem trzech cennych monografii dotyczących ww. gatunków drzew.

Leśnik Roku 2015, Honorowy Obywatel Gminy Golczewo, laureat srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
Jego pasją były także historia, czytelnictwo; miał talent do pisania oraz wrażliwość artystyczną, działał na rzecz kultury i sztuki.

W imieniu koleżanek i kolegów Rodzinie składamy szczere kondolencje.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Drogi Tomaszu, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Spoczywaj w pokoju !

Tomasz Szeszycki