Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł nasz serdeczny Kolega, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
JACEK SZYMANIAK.

Jacek od początku istnienia Oddziału Szczecińskiego PTD, był jego aktywnym członkiem, zaangażowanym w sprawy ochrony
i pielęgnacji drzew; miał ogromną wiedzę i praktykę leśną
i dendrologiczną. Był pogodny, koleżeński i zawsze można było liczyć na jego nieocenioną pomoc.

W imieniu koleżanek i kolegów Rodzinie składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Cześć Jego Pamięci !

Jacek Szymaniak