Plakat - konkurs - Odkryj swój pomnik przyrodyPolskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło patronatem honorowym i merytorycznym konkurs przyrodniczy pn.:„Okryj swój pomnik przyrody” zorganizowany na terenie 5 gmin powiatu drawskiego. Po sukcesie pierwszej, zeszłorocznej edycji konkursu, w którym również mieliśmy swój udział, ponownie wejdziemy w skład komisji konkursowych oceniających zgłoszone przez uczestników
obiekty, w tym przede wszystkim drzewa i aleje drzew, pretendujące do uzyskania statusu pomników przyrody. Doceniamy zaangażowanie drawskich samorządowców w organizację konkursu, podkreślając przy tym bardzo dobry społeczny odbiór ich przedsięwzięcia. Brawo !. Takie inicjatywy napawają nas dużym optymizmem w kluczowych dla działalności Naszego towarzystwa kwestiach rzeczywistej ochrony drzew okazowych, jak też zaangażowania i podnoszenia wiedzy przyrodniczej społeczności lokalnej.

Więcej szczegółów pod linkiem