zniczHChylarecki
fot. Paweł Pukacki

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 15 sierpnia członka honorowego PTD, doc. dr. hab. Henryka Chylareckiego. Czeœść Jego pamięci!