Zjazd PTD

6-8 września odbył się w Szczecinie bardzo udany Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, połączony z konferencją naukową Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenburgii. Zjazd rozpoczął się wykładami o walorach przyrodniczych regionu, o badaniach prowadzonych w Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde i o problemach ochrony różnorodności w pracy dendrologów, oraz sesją posterową. Zjazdowi i konferencji towarzyszył bardzo bogaty program terenowy. Zwiedzaliśmy Arboretum w Glinnej wraz z Puszczą Bukową pod Szczecinem, Ogród Botaniczno-Leśny w Eberswalde, leśne powierzchnie doświadczalne zakładane swego czasu przez prof. Schwappacha i młode arboretum leśne w Mieszkowicach. Ważną częścią wycieczek terenowych były obszary chronione – rezerwaty Plagefenn, Bielinek, Wrzosowiska Cedyńskie i Dąbrowa Krzymowska. Wrażenie na uczestnikach zrobił rejs statkiem po kanale Odra-Hawela, a w szczególności potężna podnośnia statków w Niederfinow, z której, będąc na statku, mogliśmy patrzeć z góry na wysokie drzewa, rosnące u podnóża podnośni! Zwieńczeniem Zjazdu było uroczyste odsłonięcie dwu tablic informacyjnych, opatrzonych znakiem PTD, przy największym w Polsce platanie klonolistnym „Olbrzymie” w Chojnie i przy mamutowcu olbrzymim w Brwicach.
Zapraszamy do Galerii

Piotr Sikorski